Over ons

Missie

De Bibliotheek Hoorn staat voor een leven lang leren, voor iedereen die wil leren.

Toekomstvisie

In een samenleving waar het gevoel van sociale ongelijkheid groeit en de polarisatie groter wordt, neemt de kennis over het algemeen af. Mensen lezen minder en minder breed en hebben daardoor minder kansen op de arbeidsmarkt. Onzekerheid over de toekomst en toenemende kansenongelijkheid zorgen voor grote verschillen. Een groeiende groep mensen kan niet meer meekomen, met als gevolg eenzaamheid, een gebrekkige gezondheid, schooluitval, werkloosheid en armoede. Dit druist in tegen het ideaal van een inclusieve maatschappij. 

De bibliotheek staat middenin de samenleving. Wij zorgen ervoor dat inwoners op eigen niveau kunnen meedoen, zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en vaardigheden aanleren, behouden of verdiepen die nodig zijn om te participeren. Dat doen we niet alleen, maar met onze maatschappelijke, culturele en educatieve samenwerkingspartners. Zo helpen we de kanskracht van de inwoners van Hoorn te vergroten. Onze professionele medewerkers, ondersteund door een groot aantal vrijwilligers, zetten hun kennis, ervaring en netwerk in om het verschil te maken in Hoorn.

Beleidsplan 2021-2024

Meisje met stapel boeken

Met onze Strategische Koers 2021 - 2024 blikken wij vooruit naar wat wij voor ogen hebben de komende jaren.

 

Strategische Koers (pdf)

Koerskompas

Jongens achter de computer

Lees over onze ambities, waar we voor staan, wat we beloven en met welke kernwaarden we hier invulling aan geven. 

 

Ons kompas voor de toekomst (pdf)

Jaarverslag 2023

Jonge vrouw met tijdschrift

In 2023 is opnieuw duidelijk geworden hoe noodzakelijk de Bibliotheek is voor mensen voor wie meedoen in de maatschappij niet zo vanzelfsprekend is.

Jaarverslag 2023 (pdf)

Vacatures

Wij zijn volop in beweging en maken ontwikkeling mogelijk voor iedereen. Iedereen doet er toe! Vanuit deze overtuiging stimuleren wij verbeeldingskracht, kennis en cultuur zodat de inwoners van Hoorn volwaardig kunnen deelnemen aan de snel veranderende maatschappij.

Naar de vacatures

Privacy

Wij hechten groot belang aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Wij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van onze gebruikers volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Privacy statement