Algemene informatie

De Bibliotheek Hoorn is een officiële ANBI zonder winstoogmerk. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De Bibliotheek Hoorn geeft inzicht in de doelstellingen en bestedingen.

Statutaire naam zoals bij KvK

 • Stichting Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Hoorn
 • KVK nummer: 41234240
 • RSIN nummer: 003007480 


Contactgegevens
Wisselstraat 8, 1621 CT Hoorn, centrale@bibliotheekhoorn.nl

Raad van Toezicht

Bibliotheek Hoorn heeft een Raad van Toezicht volgens de Code Cultural Governance.

Deze Raad van Toezicht is de werkgever, toezichthouder en adviseur van de directeur/bestuurder. De
betrokkenheid, de expertise en het netwerk van de leden dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de
bibliotheek. 

Leden Raad van Toezicht

 • Mevrouw drs. José Ursem-Kuilboer, voorzitter
 • De heer Harm Jan van der Horst RB
 • De heer Thierry Wever

De leden van de Raad van Toezicht stellen zich aan u voor. Ook worden hier de (neven)functies genoemd en treft u hier het rooster van aftreden aan. Klik hier voor meer informatie.   (pdf)


Bestuurssamenstelling

 • Mevrouw Aafje Lem, directeur - bestuurder
   

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel om in een geïntegreerd verband de openbare bibliotheekvoorziening in de gemeente Hoorn, zonder daarbij onderscheid te maken wat betreft godsdienstige overtuiging, politieke gezindheid of maatschappelijke stand, te bevorderen. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 1. het oprichten en in stand houden van een bibliotheek in één centraal gebouw en voorts in zoveel filialen als dit door de omvang der gemeente nodig is;
 2. het verlenen van diensten aan de gebruikers, waarbij ten aanzien van het verstrekken van informatie zoveel mogelijk zal worden gestreefd naar een objectieve en loyale voorlichting;
 3. het aanwenden van alle andere wettige middelen.

Ons beleidsplan 2021-2024 (pdf)

Het jaarverslag 2023 (pdf)

De jaarrekening 2022 (pdf)

WNT verklaring 2022 (pdf)

ANBI Publicatie 2022 (pdf)

Beloningsbeleid
Stichting Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Hoorn valt onder de CAO openbare bibliotheken. Voor de bestuursleden is geen vacatieregeling getroffen. Er heeft een toetsing door de accountant plaatsgevonden conform de Wet Normering Topinkomens (WNT), waarmee is vastgesteld dat Bibliotheek Hoorn voldoet aan de eisen van de WNT.