Reglement internet, wifi en computers

Alle bezoekers van de Bibliotheek Hoorn (zowel leden als niet-leden) kunnen gebruik maken van de aanwezige computers, wifi en het internet. Dit gebruik is gebonden aan de bepalingen in dit reglement. De bibliotheek kan niet altijd garanderen dat de computers in de bibliotheek, het wifi en de printfaciliteiten goed functioneren.

1. Gebruik van computers, internet en wifi in de bibliotheek

1.1 Kosten en duur internetsessies

 • Leden kunnen per dag het eerste uur (Risdam), het eerste half uur (Kersenboogerd) of de eerste twee uren (Centrale) gratis gebruik maken van de computers van de bibliotheek, daarna zijn er kosten aan verbonden. Betaling gaat met het tegoed op de bibliotheekpas. Zorg dat er voldoende saldo op de pas staat.
 • Overige gebruikers betalen voor gebruik van de computers. Dit kan via een tegoedbon die gekocht wordt bij de betaalautomaat.
 • In geval van overlast mag een bibliotheekmedewerker een internetsessie onderbreken of afbreken.
 • Reserveren van een computer met internettoegang is niet mogelijk.
 • Internet en andere elektronische informatie kunnen geraadpleegd worden tijdens de normale openingstijden van de bibliotheek.

1.2 Wifi

 • De bibliotheek biedt open en gratis wifi, een wachtwoord is niet nodig.
  Het inloggen op privacygevoelige websites zoals webmail of websites van banken is per definitie niet veilig via een open wifi-verbinding. Financiële transacties via onze wifi-verbinding worden afgeraden en zijn voor eigen risico.
 • De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor de eventuele tijdelijke uitval van de internettoegang.
 • Bij het gebruik maken van wifi in of van de bibliotheek is de bibliotheek niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor het verlies van data, inbraak op, of enige andere (gevolg)schade (aan apparatuur/goederen).

1.3 Gebruiks- en gedragsregels

 • De gebruiker mag anderen niet hinderen bij het gebruik van de computers en internet bijvoorbeeld door gebruik van speakers, hoog volume koptelefoon of werken en gamen in groepen.
 • De volgende activiteiten zijn niet toegestaan:
          - Het raadplegen van websites met een pornografische inhoud en websites die aanzetten tot geweld, racisme of discriminatie.
          - Het gebruiken van internet voor illegale doeleinden.
          - Het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek of aan andere gebruikers.                - Het gebruik van eigen software op een computer van Bibliotheek Hoorn.
 • De bibliotheek kan bij gebruik van haar computerfaciliteiten niet aansprakelijk worden gesteld voor (gevolg)schade (aan opslagmedia (USB, CDr, DVDr, etc) of overige apparatuur/goederen) van de bezoeker of derden, noch voor het verlies van gegevens.
 • Het gebruikmaken van computer- en internetvoorzieningen is voor eigen risico.
 • Aanwijzingen van bibliotheekmedewerkers moeten worden opgevolgd. Medewerkers zijn gerechtigd om bij vermoeden van misbruik te vragen om een bibliotheekpas en/of een identiteitsbewijs.

1.4 Privacy gebruiker

 • Bij gebruik van de computers in de bibliotheek:
          - heeft de gebruiker van deze computer geen inzage in de geraadpleegde websites van de vorige gebruiker.
          - wordt na het uitloggen de geschiedenis en alle geopende of gebruikte bestanden gewist.
          - dient de gebruiker er rekening mee te houden als hij/zij persoonlijke en/of gevoelige informatie op het scherm heeft staan.
 • De bibliotheek adviseert klanten om bestanden die ze willen bewerken in de bibliotheek aan zichzelf te mailen in plaats van het downloaden van documenten via een USB stick in de bibliotheek.
 • Financiële transacties via onze wifi-verbinding worden afgeraden.
 • Bibliotheekmedewerkers loggen niet in voor klanten en kijken niet mee als er persoonlijke of financiële gegevens in beeld staan. 

2. Printen, scannen en kopiëren

 • De printers en scanners kunnen gebruikt worden:
          - met een bibliotheekpas (leden)
          - met een tegoedbon (overige gebruikers) gekocht via de betaalautomaat.
 • De gebruiker haalt zelf de print op door de bibliotheekpas of de tegoedbon te scannen bij de printer/copier.
 • Bij achtergelaten documenten in de copier volgen wij de volgende stappen: 
          - We zoeken in ons Bibliotheek Automatiseringssysteem of de documenten van een klant zijn.
                  *Indien het om een klant gaat informeren wij de klant (e-mail of telefonisch) met het verzoek om de documenten binnen een week af te halen.
                   *Indien het niet om een klant gaat, bewaren wij de documenten in een envelop met daarop naam en datum op een veilige plek.
          - Documenten niet binnen een week opgehaald, worden vernietigd.
          - Officiële documenten geven wij af bij het politiebureau.

Bezoekers en/of leden die de bepalingen van dit reglement overtreden, kan de toegang tot Bibliotheek Hoorn en het gebruik van haar diensten worden ontzegd door of namens de directie.