Vacatures: Twee Leden Raad van Toezicht

De Bibliotheek staat midden in de samenleving en is volop in ontwikkeling. Wij leveren dienstverlening aan alle inwoners van ons werkgebied, zodat zij op hun eigen niveau kunnen meedoen, zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en vaardigheden aan kunnen leren die nodig zijn om te participeren in de samenleving. Dat doen we niet alleen, maar met onze maatschappelijke, culturele en educatieve samenwerkingspartners. Onze professionele medewerkers, ondersteund door een groot aantal vrijwilligers, zetten hun kennis, ervaring en netwerk in om het verschil te maken in Hoorn.

De Raad van Toezicht (RvT) draagt daaraan bij. Wil jij de RvT met je kennis, netwerk en talent komen versterken? 

Wij zoeken per direct twee nieuwe leden voor de RvT:

 • Algemeen lid
 • Lid met aandachtsgebied ‘strategisch personeelsmanagement & organisatieontwikkeling’

De dagelijkse leiding ligt bij de directeur/bestuurder. De RvT is de werkgever, toezichthouder en adviseur van de directeur/bestuurder. De expertise en het netwerk van de leden van de RvT dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de Bibliotheek. Toezicht en bestuur werken op basis van de Governance Code Cultuur.

 

Algemene expertise en competenties leden RvT:

 • Sterke affiniteit met en een intrinsieke belangstelling voor de openbare bibliotheek, kennis van of ervaring met het bibliotheekwezen is een pré;
 • Onafhankelijkheid en onpartijdigheid ten opzichte van medetoezichthouders, de directeur-bestuurder en overige direct bij de organisatie betrokkenen;
 • Integriteit en vertrouwelijk omgaan met verkregen informatie;
 • Voldoende kennis en ervaring voor de vervulling van de taak van toezichthouder;
 • Een voor Bibliotheek Hoorn relevant netwerk en voor de organisatie relevante inzichten;
 • Binding met de missie en ambitie van Bibliotheek Hoorn;
 • Strategisch inzicht;
 • Gericht op samenwerking en goede communicatieve vaardigheden;
 • Bereid tot functioneren als klankbord, feedback geven, reflecteren en evalueren;
 • Committeert zich aan de principes van de Governance Code Cultuur;
 • Voldoende beschikbaarheid, gemiddeld 1 dagdeel per maand.

Samenstelling RvT:

Bij de samenstelling van de RvT wordt ernaar gestreefd dat naast de inhoudelijke kennis bijvoorbeeld cultuur, bibliotheek, onderwijs, welzijn en ondernemerschap, de volgende (combinatie van) competenties in de Raad vertegenwoordigd zijn:

 • financieel-economisch & fiscaal
 • strategisch personeelsmanagement & organisatieontwikkeling
 • maatschappij & samenleving
 • bestuur en huisvesting

Gang van zaken:

De RvT vergadert ongeveer zes keer per jaar in aanwezigheid van de directeur/bestuurder en organiseert daarnaast zes keer per jaar een vooroverleg. De RvT neemt de regie wat betreft de eigen professionalisering, bijvoorbeeld door het jaarlijks organiseren van een evaluatiebijeenkomst en het jaarlijks evalueren en actualiseren van het toezichtplan en het beschikbaar stellen van een traineeplaats voor de toezichthouders van de toekomst. Van de leden wordt verder verwacht dat zij enkele malen per jaar aanwezig zijn bij bijeenkomsten van de Bibliotheek.

Het betreft een onbezoldigde functie, behoudens een beperkte onkostenvergoeding.  

Reageren?

Mail je motivatie en CV voor 1 maart 2024 naar raadvantoezicht@bibliotheekhoorn.nl

De gesprekken met leden van de RvT worden gepland op 18 maart 2024 in de namiddag/avond.

Zie voor meer informatie over de RvT en de Bibliotheek:

www.bibliotheekhoorn.nl